,

,

Jumat, 03 Juli 2015

Ibnu Ajibah : Guru Tarekat Syadziliyah Darqowiyah Di Maroko (Bag. 1)

Makam Ibnu Ajibah Di Mustaghonim

Ibnu Ajibah memiliki nama lengkap Abul Abbas Ahmad bin Muhammad bin Al Mahdi bin Al Husain bin Muhammad bin Ajibah Al Hajujiy Al Hasani. Lahir di tengah kabilah Hoz desa A'jabisy Anjra, Tetouan Maroko tahun 1161 H atau 1160 H bertepatan tahun 1748 M. beliau lahir dari keluarga sederhana, leluhurnya Muhammad bin Ajibah adalah seorang waliyullah terkenal di kampungnya, begitu pula ayahnya Muhammad bin Al Mahdi (wafat 1196 H / 1781 M) dikenal sebagai orang soleh di kampungnya A'jabisy.

Tetouan saat itu sudah maju pesat, masa muda Ibnu Ajibah banyak dihabiskan untuk taklim dari majlis ke majlis bahkan dalam sehari semalam beliau menghadiri 7 majlis ilmu di kampungnya. Tidak puas di kampungnya saja beliau pergi ke Fez untuk menghadiri majlis para masyayikh disana.

Belajar membaca al Qur'an pada kakeknya dan guru-gur lainnya seperti Sidi Ahmad Ath Tholib, Sidi Abdurrohman Al Katami Ash Shonhaji, Sidi Al Arobiy Az Zawadiy dan Sidi Muhammad Asymal. Di masa mudanya kitab-kitab dasar semecam Al Ajurumiyah, Alfiyah Ibnu Malik, Hirzul Amani dan lain-lain.

Beberapa guru-gurunya selama di Tetouan : Pertama, Al Faqih Al Qodhi Abdul Karim bin Quraisy, ulama Tetouan ini wafat di Hijaz tahun 1197 H / 1782 M, kedua Al Faqih Asy Syeikh Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Syathir Al Hasani (wafat 1191 H / 1777 M), beliau mengajar Alfiyah Ibnu Malik, Sohih Al Bukhori, Mukhtasor Kholil, ketiga Abu Abdillah Muhammad bin Al Hasan Al Jadwi Al Hasani (1135 - 1200 H / 1722 - 1785 M), beliau adalah guru Ibnu Ajibah yang masyhur di Tetouan, Ibnu Ajibah berguru kepadanya hingga wafat di tahun 1200 H, beberapa kitab yang dikaji Ibnu Ajibah kepada Imam Al Janawi diantaranya tafsir, Sohih Al Bukhori (2 kali khatam), Sohih Muslim, Mukhtasor Kholil, Waroqot Imam Al Juwaini, Risalah Qusyairiyah, Al Hikam Ibnu Athoillah, Ushulut Toriqoh dan Nasihatul Kafiyah karya Imam Zaruq, keempat Al Allamah Al Muhaddits Abu Abdillah Muhamamd At Tawudi bin Ath Tholib bin Saudah Al Mariy (1125 - 1209 H / 1713 - ), penulis Zadul Majdis Sari Syarh Sohih Bukhori ini adalah muhadits di zamannya, di masanya hampir setiap alim di Tetouan pasti mengutip hadits dari dua orang alim yakni Imam Al Muriy dan Al Janawi.

Gurunya yang kelima adalah Al Hafiz Abu Abdillah Ath Thoyyib bin Abdul Majid bin Kiran, berasal dari Fez, pakar tauhid ini banyak menulis risalah tentang tauhid diantaranya yang terkenal adalah Risalah Fil Aqoid. Ibnu Ajibah banyak belajar kepada beliau selama di Fez.

sumber:
https://archive.org/stream/bahrmadid/madid1#page/n21/mode/2up
https://archive.org/stream/fhrs-ibn-3jiba#page/n1/mode/2up
http://www.aljounaid.ma/article.aspx?c=5729
http://www.aljounaid.ma/dossiers/documents/ben.pdf
http://shadilia-mashishia.do-talk.com/t427-topicPostingan Terkait

Widget dari [ Mukelujauh.blogspot.com ]

Ayo Perbanyak Solawat

download win hisab versi 2.96 via ziddu

SARKUB TECH MELEK IPTEK

UNIVERSITAS MENYAN INDONESIA

Santri

PISS - KTB

Total tayangan laman

4